Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Hoecke

Burgemeester Achiel Heymanstraat 31A A

9140 Tielrode

Hoofdapotheker: Evelyne Van Hoecke

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0885 815 975

Machtigingsnummer APB: 462601

Telefoonnummer: 03 771 13 79

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.